Cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước lớn nhất Việt Nam
ĐIệu nhảy này đã được đi vào huyền thoại
< <
1.832 0 no name
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.