Cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước lớn nhất Việt Nam
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo - Leg (Chế)
< <
13.463 0 Mít Tơ Bis
Mẹo: Ảnh có thể không hay, nhưng bình luận là phải chất!