Cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước lớn nhất Việt Nam
Này thì quách thị phụng =))
< <
1.531 0 CJX S.T
Này thì quách thị phụng =))
Mẹo: Ảnh có thể không hay, nhưng bình luận là phải chất!