Cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước lớn nhất Việt Nam
Bão Hayan-siêu bão lớn nhất trong 10 năm sắp đổ bộ vào miền Trung.
< <
167 0 Đồ Ngốc
Bão Hayan-siêu bão lớn nhất trong 10 năm sắp đổ bộ vào miền Trung.
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.