Cộng đồng chia sẻ ảnh hài hước lớn nhất Việt Nam
Bão Hayan-siêu bão lớn nhất trong 10 năm sắp đổ bộ vào miền Trung.
< <
168 0 Đồ Ngốc
Bão Hayan-siêu bão lớn nhất trong 10 năm sắp đổ bộ vào miền Trung.
Mẹo: Click vào nút X bên phải bình luận để đánh dấu spam nếu bạn thấy